Aflevering 5:
1276 Gijzelaars en hun verhalen

Naast de Gedenkboeken blijven we op zoek naar de verhalen van de gijzelaars

 

Gegijzeld maar niet verslagen.

Deze expositie is enerzijds het verhaal van verbroedering en vriendschap die konden ontstaan ondanks de dagelijkse dreiging. Anderzijds staat het verhaal symbool voor het overbruggen van verschillen, leidend tot eenheid en verbondenheid in het hele land. De geschiedenis van gijzeling en de diepere betekenis van vrijheid is daarmee nu nog steeds actueel en relevant.

 Doelstelling
We willen ervoor zorgen dat het verhaal van Beekvliet, Haaren en de Ruwenberg als gijzelaarskampen blijft leven. We willen dat doen samen met hun nakomelingen, nu de gijzelaars zelf niet meer onder ons zijn. We richten onze blik hierbij op de toekomst, op de 100 jaar Vrijheid-herdenkingen van 2044-45.

De expositie maakt onderdeel uit van de viering van 75 jaar bevrijding van ons land. De essentie daarvan is dat voor echte vrijheid democratie een voorwaarde is, een democratie met hart en hoofd voor iedereen…. Een democratische rechtstaat die het verdedigen waard is, en waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en inspanningen voor moeten blijven doen. Met deze expositie willen de initiatiefnemers het besef van de waarde van vrijheid en de inhoud ervan te borgen, voor nu en voor de toekomst.

Gesprekstafel over gijzelaars

 

In dit gebouw, de Beekvliet-boerderij, met haar historie van de gijzelaars willen we met de expositie een momentum creëren, dat een fysiek baken kan zijn voor blijvende reflectie en studie over de kostbaarheid van onze vrijheid.  Daarom hebben we Kamer 4 ingericht.

Gesprekstafel over gijzelaars

In deze ruimte zijn de namen te vinden van alle mannen die in Haaren en Sint-Michielsgestel zaten opgesloten. Misschien zitten er namen tussen van familieleden of bekenden. In de lijst is te zien waar ze vandaan kwamen, wat hun functie was en waar ze als gijzelaar geïnterneerd waren. De lange lijst geeft een goed beeld van de massale omvang van het dreigmiddel, waarmee de Duitsers trachtten het Nederlandse verzet te breken. Een doodlopende weg, zoals later zou blijken. Als onze bezoeker beschikt  over interessante informatie met betrekking tot personen op deze lijsten en bereid is die informatie met ons delen, dan stellen we dat bijzonder op prijs. In dat geval nodigen wij hem/haar van harte uit gebruik te maken van het gastenboek in deze ruimte.

 

Namenlijst – pagina uit Gedenkboek Beekvliet

 

 “Moeilijk is, tijdverlies te vermijden.            Het ontstaat vooral in de queues.          Overal maken wij hier queue.             

Het gebeurt voor het postkantoor maar ook voor het eten, als de corveeërs de dampende flots uit de groote gamellen staan op te scheppen en wij in lange rij langs hen schuifelen.” (Peereboom)

Uit: Gedenkboek Beekvliet. 

Bij de Kerstboom 1942  door Prof. Schermerhorn

GEDENKBOEK BEEKVLIET

 

 Wij zijn een vreemd gezelschap: hoe kan het anders; vreemden brachten ons tezamen. En toch blijven wij niet vreemd voor elkaar en langzaam groeit  er toch in hetgeen onze vriend Robert Baelde eens typeerend noemde, een pension van individualisten, een wil om elkaar te helpen. Het “helpt elkanders lasten dragen” is een devies, dat past bij een stuk van ons kampwerk. Mag ik het hier bij dezen Kerstboom nog eens zeggen, dat wij elkaar als lotgenoot zullen blijven zien, ook als men ontslagen wordt? Want ook dan kunnen in het leven onzer ex-kampgenooten moeilijkheden ontstaan, die terug te voeren zijn op hun gijzelaarschap. Want dan kunnen wij bewijzen, dat niet geldt het “uit het oog, uit het hart”, maar dat werkelijke solidariteit is gegroeid en de verantwoordelijkheid voor elkaar, die ook verder in ons volk straks zoo noodig zal zijn, hier althans niet alleen maar een frase was.