Gesprekstafel Gijzelaars

Gesprekstafel over gijzelaars

In de expositie Gegijzeld maar niet verslagen zijn in kamer 4 de namen opgenomen van alle mannen die in Haaren en Sint-Michielsgestel zaten opgesloten. Misschien zitten er namen tussen van familieleden of bekenden. In de lijst is te zien waar ze vandaan kwamen, wat hun functie was en waar ze als gijzelaar geïnterneerd waren. De lange lijst geeft een goed beeld van de massale omvang van het dreigmiddel, waarmee de Duitsers trachtten het Nederlandse verzet te breken. Een doodlopende weg, zoals later zou blijken.

 

Als de bezoeker beschikt over interessante informatie met betrekking tot personen op deze lijsten en bereid is die informatie met ons te delen, dan stellen we dat bijzonder op prijs. In dat geval nodigen wij de bezoeker van harte uit gebruik te maken van het gastenboek in deze ruimte.

In deze rubriek in de digitale expositie bieden we een soortgelijke mogelijkheid. Dat betekent dat we hier ook graag de verhalen verzamelen van nabestaanden, van bevriende relaties maar ook de verhalen uit overlevering over personen of situaties uit de directe omgeving van Beekvliet, Haaren en de Ruwenberg. Wij doen graag ook extra speurwerk in de ons bekende archieven als alleen indicaties of aanknopingspunten bekend zijn. De plaatsing van de artikelen gebeurt door de website-redactie, waar nodig in samenspraak met de nabestaanden. Volledigheidshalve melden wij dat in de ‘Aula-Studiezaal’ in de Beekvlietboerderij een digitaal studiecentrum is ingericht. Op deze PC’s en laptops (van het HomeComputerMuseum uit Helmond) kan de bezoeker informatie en documentatie opvragen uit een serie boeken, waaronder de Gedenkboeken van Beekvliet en Haaren, die hiervoor door de Heemkundevereniging zijn gedigitaliseerd. Het HCM heeft de zoekprogramma’s geïnstalleerd.

Het eerste verhaal betreft een heel bijzondere gebeurtenis uit de gijzelaarsperiode. De uitvoering van het toneelstuk ‘Het vierde beest’. De tekst van dit stuk maakt onderdeel uit van het digitaal studiecentrum. Het tweede verhaal vertelt het verhaal van Hans Samson. Met dank aan zijn zoon Gijs Michiel (what’s in a name!) en Yve de Vries.