Gijzelaars-expositie WEER OPEN

Op zaterdag 14 maart om 12.30 uur stond in de Beekvlietboerderij te Sint-Michielsgestel de officiële opening gepland van de expositie ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’. Het bestuur van de organiserende Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” in samenspraak met de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren heeft moeten besluiten tot uitstel van de opening.

De publieke openstelling vond plaats op zondag 19 juli. In plaats van het gebruik van een groot aantal losse toelichtende tekstkaarten per thema/kamer is voor elke bezoeker een handzaam boekje beschikbaar waarin alle zaalteksten zijn opgenomen. Het boekje dient ook als geleide voor het bezoek aan de tien thema’s van de expositie.

Voor vragen: info@gijzelaarskampbeekvliet.nl