Gijzelaars maken in 1942 een mooie Sinterklaasviering voor de gevangenen.

Gijzelaars maken in 1942 een mooie Sinterklaasviering voor de gevangenen.

Uit: Gedenkboek Beekvliet over de gijzelaars 1942 – 1944

Het werd winter. En we zagen in gedachten de kinderen die straks Sinterklaas zouden begroeten. We zagen de gezellige huiskamer, een tafel, een stoel. En menigeen had in het kamp een hoekje, waar hij knutselde aan iets aardigs met een speciale bestemming. Daar moest thuis iemand mee gelukkig worden gemaakt. Toen nam Mr. Sanders het initiatief om dat alles te stimuleeren en tot gezamenlijke vreugde te maken. De tentoonstelling: Wat Gijzelaars maken.
De avond van Sinterklaas was een echt huiselijke avond in een grooten vriendenkring, gul en humoristisch met door goede vrienden geschonken, lekkernijen. Na overleg met Kamer I was besloten om de voorstelling, zij ’t in eenigszins gewijzigden vorm, voor de Amersfoorters (gevangenen in het werkkamp) te herhalen. De leiding, Klazen en Pieten waren erg voor dit plan, omdat hun daardoor de mogelijkheid werd geboden iets te doen voor deze groep Nederlanders, die in nog veel moeilijker omstandigheden dan de gijzelaars, en vrijwel zonder ontspanning, op de bevrijding moest wachten.

In de eetzaal van den Commandant waren de Amersfoorters opgesteld en ook hier had de vertooning een daverend succes. Enkele Amersfoorters werden naar voren geroepen en hadden een grappig standje in ontvangst te nemen. De community-singing, reeds meerdere weken in de keuken tijdens het aardappeljassen ingestudeerd, klonk voortreffelijk.
Na afloop hadden wij het genoegen de door de gijzelaars bijeengebrachte volumineuze pakken aan de Amersfoorters te kunnen uitreiken, zoodat we er zeker van waren, dat deze gaven ook de betrokkenen bereikten. De Commandant en eenige andere Duitschers woonden de feestviering met de Amersfoorters bij, doch waren niet in staat een domper op de feestvreugde te zetten. Het geheel was voor de Amersfoorters, zooals hun vertegenwoordiger zich in een speechje uitdrukte, een onvergetelijke avond.

Intusschen hadden de gijzelaars zich weer naar Blok en Kamer begeven en de meesten hadden een meer intieme naviering in kleinen kring op touw gezet. Tal van origineele en goed geslaagde grapjes werden gedebiteerd. Op verschillende kamers had men bijvoorbeeld geloot, zoodat iedere bewoner een pakje met gedicht moest wijden aan een anderen, hem bij loting toegewezen kamerbewoner. Van menig goed geurend drankje met koek werd op oud-vaderlandsche wijze genoten. ’t Geheel vormde een goed geslaagden avond en in elk geval was het gelukt om de gijzelaars met een traan en een kwinkslag over een moeilijken dag heen te helpen.