Waarden van de Beekvlietboerderij

Omgeving boerderij
De boerderij ligt centraal in de overgebleven elementen van Seminarie Beekvliet. Aan de zuidzijde ligt de toegangsweg Seminarielaan met de Engelse Tuin. Aan de oostzijde staat de oude dienstwoning van het seminarie. Aan de noordzijde bevindt zich het plantsoen voor het hoofdgebouw. Aan de westzijde bevinden zich achtereenvolgens het monumentale hoofdgebouw, de oude brevierlaan Kastanjelaan en de koepelmoskee van de Surinaamse Javanen.

Conclusie
Hoewel de boerderij zo vlak naast het hoofdgebouw in de ogen van een aantal mensen zal detoneren, ontleent ze haar monumentale waarde voornamelijk als een historisch onderdeel van het eertijds uitgebreide complex van Klein Seminarie Beekvliet. Het is thans een belangrijk historisch element in de ensemblewaarde van de gebouwen en tuinen, die nog herinneren aan dit voor Brabant belangrijke kerkelijk instituut.

Advies
Het gebouw in wederopbouw stijl uit 1950 is nog nagenoeg geheel aanwezig. Het is de uitdrukking van de laatste fase van het gebruik van het gebouw door het seminarie. De onderdelen die bij de verbouwing in 1990 zijn gewijzigd, zijn als bouwspoor in de gevels behouden gebleven. Ook zijn de oorspronkelijke gevels uit 1890 als binnenblad van de buitengevels behouden. De balk- en kapconstructie uit 1890 zijn nog geheel intact. Wij adviseren derhalve om het gebouw uit 1950 zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. De erker in de zuidgevel uit 1990 is o.i. een storende factor en doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarde. In het interieur hebben de plafonds cultuurhistorisch gezien indifferente waarde. Dit wil niet zeggen dat ze dienen te worden geamoveerd. Zolang de hoofdconstructie behouden blijft, wel of niet zichtbaar, is de cultuurhistorische waarde immers gewaarborgd.